บทความเพื่อสุขภาพ

     

 อาการปวดกล้ามเนื้อ

จาก delay on set muscle soreness

 อาการปวดกล้ามเนื้อ

จากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาด

 ตะคริวกล้ามเนื้อ

 

     
 ระบบพลังงานกับการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

และความทนทานของกล้ามเนื้อ

 การออกกำลังกายเพื่อลดไขมัน

 

                                                             
 ออกกำลังกายแบบแอโรบิก(1)  ออกกำลังกายแบบแอโรบิก(2)