นักกายอุปกรณ์ (หัวหน้าหน่วยเครื่องช่วยคนพิการ)

   Stamp
นางสาวกัญญณัฐ แก้วกิติ

 

 พนักงานช่าง (ช่างกายอุปกรณ์)
 gun copy f
นายภูมิภัฏฐ์ จันทร์เอี่ยม   นายผดุงเกียรติ คำฟู 
(รองหัวหน้าหน่วยเครื่องช่วยคนพิการ) (รองหัวหน้าหน่วยเครื่องช่วยคนพิการ)
นายณัฏฐกิตติ์ สุรินทร์แก้ว 

 

พนักงานช่าง (ช่างเทคนิค)
a
       นายสมศักดิ์ สุขโต        นายชาญชล สุนันตา        นายจิรศักดิ์ สุนันต๊ะ

   

ช่างเครื่องช่วยคนพิการ

       นายพิชัย ขัดมอญ

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
nim
  นางสาวสายทอง เพ็ชร์แสง

 

พนักงานบริการฝีมือ (วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์)
fhon
นางสาวชญาณิศา วงศ์ปัญญา

 

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ