แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1

 

Nutchaya Nongnooch pajaree Kodchakorn Natcha
   พญ.ณัฐชยา กันทะเสนา     พญ.นงนุช สัมพันธ์สิทธิ์      พญ.ปาจรีย์ ศรมยุรา   พญ.กชกรณ์ เมฆาวุฒิกุล   พญ.ณัชชา อรุณไพโรจนกุล

 


 

   แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2
aom pang nut nutta niracha
  พญ.ภัสสพร จารุพัฒน์หิรัญ   พญ.ทรรศยา บูรณุปกรณ์      นพ.ณัฏฐ์ คุณชมพู     พญ.ณัฎฐา บุญธนากร   พญ.นิรชา เหลืองอุทัยศิลป์

 


 

    แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3
kavita sirinna phaksupa varit first
    พญ.กวิตา เป้าศรีวงษ์      พญ.สิรินนา เมฆกิจ     พญ.ภัคสุภา พรมเมือง      นพ.วริศ กรินนันทกุล    พญ.ธันยพร บุญจักรศิลป์

 

 

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ