กระบวนวิชา พ.คพ.331516 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับนักศึกษาแพทย์

 

กระบวนวิชา พ.วฟ.328310 การฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับนักศึกษากิจกรรมบำบัด

 

กระบวนวิชา พ.วฟ.328313 กายอุปกรณ์เทียมเบื้องต้น

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ