sum
รปหม JK03

รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชาฯ

รับรางวัล MEDCMU AWARD

JKAW

ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ

รับรางวัล Academed Team

SPAW

ผศ.ดร.นพ.สินธิป พัฒนะคูหา        

รับมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Impact factor สูงที่สุด พ.ศ. 2563 

NSAW

นายณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์        

รับมอบโล่รางวัลช้างทองคำ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563

NKAW

นายนิกร กันทา

รับมอบเกียรติบัตรรางวัล หนึ่งในร้อย ประจำปี 2564

ลำดับที่ 3-5 ภาควิชาฯ ได้มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เสมอมา

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ