เพลงพื้นเมืองลานนาสอดแทรกคลื่น Binaural beats บำบัดสมอง (จดสิทธิบัตร)
ผศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ อ.ภาณุทัต อภิชนาธง และกลุ่มดนตรีบำบัด 2557

 

 

เสียงบำบัดสมอง
ผศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ และกลุ่มดนตรีบำบัด  2553

 

อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินชนิดมีล้อและกางเกงพยุงตัวสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

นายณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ , นางนฤมล สุมินทร์, อ.พญ.ภัทรา วัฒนพันธุ์  2548

 

 อุปกรณ์ช่วยสวนอุจจาระอย่างง่าย (The Simple Self-Enema Device)

นางเตือนใจ อัฐวงศ์, นางสาวกัญญาลักษณ์ อุตรชน, รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ  2548

 

 อุปกรณ์ช่วยสวนอุจจาระสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บ/โรคไขสันหลังระดับคอ
นางสาวกัญญาลักษณ์ อุตรชน, อ.นพ.สยาม ทองประเสริฐ, รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ
 
 ข้อชิดเข่าแบบมีสปริงช่วยเหยียด
ทีมช่างเทคนิคหน่วยเครื่องช่วยคนพิการ  2547 สิ่งประดิษฐ์รถเข็นล้อนั่งคนพิการชนิดปรับยืนได้(Standing Wheelchair)
ไมตรี สุวรรณสิทธิ์, นายสมศักดิ์ สุขโต, นายกำพล พูลทาจักร์  2546 เปลตัก
ไมตรี สุวรรณสิทธิ์, นายสมศักดิ์ สุขโต, นายกำพล พูลทาจักร์ิ  2546
 เครื่องฝึกกำลังกล้ามเนื้อขาและสะโพกแบบ Closed Kinetic
ผศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ, นายไมตรี สุวรรณสิทธิ์, นายสมศักดิ์ สุขโต, นายกำพล พูลทา  2546
 อุปกรณ์ช่วยนั่งปรับระดับได้สำหรับผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว
นางนฤมล สุมินทร์, นายสมศักดิ์ สุขโต, นายไมตรี สุวรรณสิทธิ์  2546ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ