ประกาศเรื่องการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2566

 >>>> เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน <<<<

>>>> กำหนดการสอบสัมภาษณ์ (10 สิงหาคม 2565) <<<<

4DQpjUtzLUwmJZZSEmY1nkJ1mbc3QNYgWO6hYIoFdN58

 


 

intern2566Resize

 

 


 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2565

ทางออนไลน์ ผ่านZoom

interview

 


 

   ประกาศเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565

DC 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รับสมัครตั้งแต่ 1- 31 ตุลาคม 2564(สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)

Download

   1. ขั้นตอนการพิจารณารับสมัคร
   2. หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
   3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน  ปีการศึกษา 2565

 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

(Download ประกาศการรับสมัครแพทย์ของราชวิทยาลัย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

 


 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2565

Schedule interview 2022

  


 

 

ประกาศเรื่องการรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565

 

DC

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รับสมัครตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2564

Download

   1. ขั้นตอนการพิจารณารับสมัคร
   2. หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน 
   3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน  ปีการศึกษา 2565

 


 

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ