พนักงานบริการทั่วไป

 nirut  kon
            นายนิรุต บรรรส             นายนิกร กันทา
net eak
          นายพงษ์ศิริ จันทร์งาม             นายวรวุฒิ วรรณมณี

 

 

พนักงานบริการฝีมือ (วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์)

 

aun Long
นางสาวนันท์ฤทัย คำใจ นายเฉลิมวุฒิ แซ่เท้า

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ