ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย ปทุมาสูตร

 

รับมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐ นักวิจัยที่ได้รับรางวัลนานาชาติ/ นานาชาติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ปีที่ ๕๗ คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดจัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

 

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ