28-29 ตุลาคม 2560

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 17

ในหัวข้อ Action Plan : IWISH”

ณ แม่โจ้กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ