11 พฤศจิกายน 2560

 

ผศ.พญ.มนธนา บุญตระกูลพูนทวี และ ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Advanced Pain Management and Guided Intervention”

ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ