13-16 มีนาคม 2561

 

คุณอรุโณทัย สุขไกรไทย

นักกิจกรรมบำบัดประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นำเสนอผลงานนิทรรศการการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19

ในหัวข้อ “คุณค่าของกิจกรรมนันทนาการกับการฟื้นฟูสภาพ”

ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ