25 กรกฎาคม 2561

 

รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ เป็นวิทยากร

บรรยายในหัวข้อ “Soft science: Music therapy” สำหรับนักศึกษาแพทย์

ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

 

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ