ขอแสดงความยินดีกับคุณณรงค์รัตน์ สวัสดิกานนท์

นักกายภาพบำบัดประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

 

ในโอกาสได้รับรางวัล บุคลากรสายสนับสนุน

ผู้มีผลงานดีเด่นของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

โดยได้รับมอบจากคุณบุญเลิศ แก้วใส ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ณ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ