Category ความรู้สำหรับประชาชน
Home

ความรู้สำหรับประชาชน

29 ก.พ.

MRI (เอ็ม อาร์ ไอ)

MRI (เอ็ม อาร์ ไอ) เป็นการตรวจที่ไม่มีรังสีเอ็กซ์ แต่อย […]

READ MORE
29 ก.พ.

การล้างมือ 7 ขั้นตอน

  การล้างมือบ่อยๆ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกัน ไวร […]

READ MORE