นักศึกษาแพทย์

วิธีการใช้งาน google classroom

 

1. SIGN UP WITH CMU IT ACOOUNT   ที่นี่ 

2. กรอกข้อมูลบัญชี CMU IT Account (ชื่อ_นามสกุล@cmu.ac.th) และคลิกปุ่ม SIGN UP
เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย นักศึกษาจะได้รับอีเมลล์ของ Google E-Learning อีกหนึ่งบัญชี
(username@elearning.cmu.ac.th)

3. จากนั้นให้เข้าไปยังเว็บไซต์ Google Classroom  และใช้ชื่อบัญชีอีเมล์ username@elearning.cmu.ac.th สำหรับการ Sign In โดยระบบจะให้นักศึกษาต้องกรอกชื่อบัญชีอีเมลล์และ Password ของมช.อีกครั้ง (email@cmu.ac.th) จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ Google Classroom ได้

4. ให้นักศึกษากรอกรหัสที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาเพื่อเข้าชั้นเรียน
รหัสสำหรับวิชานี้คือ  wze6ujn

5. เอกสารประกอบการเรียนสามารถ download ได้ ที่นี่ โดยต้อง login ด้วยชื่อบัญชีอีเมล์ username@elearning.cmu.ac.th