ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เป็นศูนย์ทางรังสีวิทยาชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

 

ผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัย และให้การบริการทางรังสีวิทยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

หัวหน้าภาควิชา

รศ.พญ.ไพลิน คงมีผล

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม / อื่นๆ

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง)

ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ป […]

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง)

ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ป […]

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ป […]

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (สาขารังสีวินิจฉัย)

ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ป […]