ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เป็นศูนย์ทางรังสีวิทยาชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

 

ผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัย และให้การบริการทางรังสีวิทยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

หัวหน้าภาควิชา

รศ.พญ.สุวลี พจมานวิพุธ

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม / อื่นๆ

เปิดรับสมัคร แพทย์ใช้ทุน สาขารังสีวินิจฉัย

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป […]

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู […]

แพทย์ประจำบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

แพทย์ประจำบ้านสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา   หลักส […]

หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่ […]