กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร ระดับภาควิชา ประจำปี 2566

1) กิจกรรมสื่อสารถ่ายทอดกระบวนการประเมินคุณภาพภายในองค์กร ระดับภาควิชา วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 153 ชั้น 15 อาคารสุจิณฺโณ

วีดีโอสื่อสารถ่ายทอดกระบวนการ MEDIA ระดับภาควิชา

2) กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินคุณภาพภายในองค์กร ระดับภาควิชา วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15  อาคารเฉลิมพระบารมีฯ

3) กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร ระดับภาควิชา เดือนกันยายน 2566