ขอเชิญอาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม interhospital conference 2023 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมจำลองฯ ชั้น 3 หรือทาง ZOOM: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/94695290548