BT Arise II - шаблон joomla Продвижение
    ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัย : ทุนอุดหนุนภายในมหาวิทยาลัย - ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ทุนส่งเสริมบัณฑิตศึกษาทางปรีคลินิก กองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ทุนโครงการปริญญาเอก (ป.เอก-50 ปี มช.) ทุนอุดหนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย - โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) - สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หลักสูตร

K2_POST_BYPhysiology
K2_POST_ONK2_จPMICTE_CREPMICTEจ
  หลักสูตรปริญญาโท : ประกอบด้วยการศึกษารายวิชา ในภาคทฤษฏี และ ทำวิทยานิพนธ์   หลักสูตรปริญญาเอก มี 2 แบบคือ : 1. ศึกษารายวิชาในภาคทฤษฏี และทำวิทยานิพนธ์ (แผน 2) 2. ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว (แผน 1)   สาขาการวิจัย : 1. Cardiac Electrophysiology 2. Neuromuscular Physiology 3. Neurophysiology 4. Nutritional Physiology and Exercise 5. Renal…

Physiology Quiz

K2_POST_BYPhysiology
K2_POST_ONK2_ศPMICTE_CREPMICTEศ
Nerve & Musculoskeleton System Neuro & Special Sense Cardiovascular System Reaporatory System KUB System I KUB System II Endocrine System I EM-MR System Reprodutive System Gastrointestinal system I Gastrointestinal system II MR I  

Impact Factor

K2_POST_BY
K2_POST_ONK2_พPMICTE_CREPMICTEพ
[tabs] [tab_item title="2014"][/tab_item] [tab_item title="2013-2004"][/tab_item] [tab_item title="2003-1989"][/tab_item] [/tabs]