งานสัมมนา 3rd JAPAN-ASEAN Seminar 2022

ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาเภสัชวิทยา

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา 3rd JAPAN-ASEAN Seminar 2022

ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Link : https://us06web.zoom.us/j/85951380631…

Meeting ID: 859 5138 0631

Passcode: 146791

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป