รางวัล “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นางปุณยนุช สุขสบาย ที่ได้รับรางวัล “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2564 โดยรับมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564