ไม่อยากส่งต่อโรค ต้องทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี

 

1. ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากาก
2. ถอดหน้ากาก โดยการจับสายคล้องหู
3. พับครึ่งโดยเอาด้านที่แนบหน้าเข้าด้านใน พับอีกทบแล้วรัดด้วยสายคล้องหู
4. ใส่ถุงแยกจากขยะชนิดอื่น
5. ทิ้งที่ถังขยะติดเชื้อหรือเขียนกำกับ หน้าถุงว่า“ ขยะติดเชื้อ ”
6. ล้างมือให้สะอาดอีกครั้ง

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข