งานทำบุญประจำปีภาควิชาเภสัชวิทยา

งานทำบุญประจำปีภาควิชาเภสัชวิทยา จัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บุคลากรของภาควิชาฯ ที่ล่วงลับ สัตว์ทดลอง สรรพสัตว์ และสรรรพจิตญาณ