ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการรับรู้สิทธิ และสวัสดิการของบุคลากร

เรียน… บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. ทุกท่าน

คณะฯ ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจการรับรู้สิทธิ และสวัสดิการของบุคลากร เพื่อใช้ในการวางแผน/ปรับปรุง การดำเนินการด้านสวัสดิการของคณะฯ ต่อไป

โดยกรอกแบบสำรวจผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ https://forms.office.com/r/Ha6XcuMU2t

⚠️กรอกได้ตั้งเเต่วันที่ 4-18 มกราคม 2565