ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและ/ หรือมีประวัติอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19

View Fullscreen

การส่งภาระงานสำหรับบุคลากรที่ Self Quarantine

(ตามประกาศคณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและ/ หรือมีประวัติอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19  ลงวันที่ 22 เมษายน 2564)

แจ้งแนวทางการปฏิบัติ สำหรับการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเเพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับที่ 2

View Fullscreen

รางวัลเเพทย์ดีเด่นในชนบท

รายละเอียดรางวัลเเพทย์ดีเด่นในชนบท

ขั้นตอนต่างๆ

การส่งภาระงานสำหรับบุคลากรที่ Self Quarantine

(ตามประกาศคณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและ/ หรือมีประวัติอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19  ลงวันที่ 22 เมษายน 2564)

แนวปฏิบัติการลาสำหรับบุคลากรที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายที่ 50 ของจังหวัดเชียงใหม่

แนวทางการปฏิบัติสำหรับการจัดการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร โครงการพัฒนาบุคลากร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2564

การขอบัตรควบคุมเเขนกั้นรถยนต์