ประกาศข่าวทั่วไป

ขอเชิญรวมประชุมวิชาการ "Ambulatory Pediatrics : Among the Changes" ระหว่างวันที่ 1 -3 มิถุนายน 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

“Ambulatory Pediatrics : Among the Changes ” 

ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565  

ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ 

 จัดโดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

ขอเชิญรวมประชุมวิชาการ "Hot Topics in Pediatrics 2021: A Multidisciplinary Approach"

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

“Hot Topics in Pediatrics 2021 : A Multidisciplinary Approach ” 

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2564 

 จัดโดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Online)

 

Our Vision

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาใน สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

Contact Us

  • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
    คณะแพทยศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
  • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473
  • โทรสาร    053-936461