ประกาศข่าวทั่วไป

ขอเชิญรวมประชุมวิชาการ "Maximizing the Value of Diagnostic Tools in Pediatrics" ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

“Maximizing the Value of Diagnostic Tools in Pediatrics ” 

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566  

ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ 

 จัดโดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

Our Vision

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาใน สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

Contact Us

  • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
    คณะแพทยศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
  • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473
  • โทรสาร    053-936461