ทุนผู้ป่วยทารกแรกเกิด

ผู้มีจิตศรัทธาสนใจบริจาคได้ที่


หน่วยการเงินหรืองานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 ตึกสุจิณโณ โทร 053-935671-2 หรือ หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารบุญสม มาร์ติน (ตึก 7 ชั้น)

(ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

 

สถานที่ติดต่อ

หน่วยทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50200 โทร(053) 93-5414 โทรสาร(053) 93-6461

 

Our Vision

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาใน สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

Contact Us

  • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
    คณะแพทยศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
  • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473
  • โทรสาร    053-936461