ทุนผู้ป่วยเด็กโรคไต

ความเป็นมา

 

            

วัตถุประสงค์

 

o จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคไต


o เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยโรคไตที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ


o เพื่อส่งเสริม พัฒนาทางด้านวิชาการ/วิจัย แก่อาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคไต

 

ผู้มีจิตศรัทธาสนใจบริจาคได้ที่


หน่วยการเงินหรืองานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 ตึกสุจิณโณ โทร 053-935671-2 หรือ หน่วยโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารบุญสม มาร์ติน (ตึก 7 ชั้น)

(ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

 

สถานที่ติดต่อ

หน่วยโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50200 โทร(053) 93-5414 โทรสาร(053) 93-6461

 

Our Vision

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาใน สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

Contact Us

  • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
    คณะแพทยศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
  • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473
  • โทรสาร    053-936461