สาขาวิชาโลหิตวิทยา (Division of Hematology & Oncology)


สามารถคลิกบนรูปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เช่น คณาจารย์ บริการ บทความของสาขาวิชา และผลงานตีพิมพ์
dep-service dep-article dep-article

 

Our Vision

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาใน สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

Contact Us

  • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
    คณะแพทยศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
  • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473
  • โทรสาร    053-936461