บุคลากรสาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรม


อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Orawan Louthrenoo

 พ.ญ. อรวรรณ เลาห์เรณู

Nonglak Boonchooduang

 พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง

พญ.นฤภร ลิขิตวีระวงศ์

 พญ.นฤภร ลิขิตวีระวงศ์

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา

Error: No articles to display

Our Vision

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
   
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473

   
  Facebook for Pediatrics