การบริการ : ให้การตรวจและวินิจฉัยเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมต่างๆ


 1. บริการตรวจผู้ป่วยนอก ตรวจวินิจฉัยเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ ปัญหาการเรียน ปัญหาอารมณ์ และปัญหา
  คลินิกเด็ก วัน เวลา สถานที่
  พัฒนาการและพฤติกรรม จันทร์ 08.00 - 12.00 น. ห้องตรวจพิเศษเด็ก 1 ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์
      13.00 - 16.10 น.  
  พัฒนาการและพฤติกรรม พฤหัส 13.00 - 16.00 น. ห้องตรวจพิเศษเด็ก 1 ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์
 2. รับปรึกษา ปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก แนะนำแนวทางการเลี้ยงดูและส่งเสริมศักยภาพเด็ก
 3. ให้การดูแลรักษาและส่งเสริมพัฒนาการ แก่ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและปัญหาพฤติกรรม ตลอดจนการปรับพฤติกรรม
 4. ตรวจประเมินระดับพัฒนาการและการเรียนรู้ เช่น
  • Denver II เป็นแบบทดสอบพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เพื่อตรวจกรองเบื้องต้นสำหรับพัฒนาการที่ล่าช้าในด้านต่างๆ
  • แบบคัดกรองความสามารถทางเชาวน์ปัญญา สำหรับเด็กอายุ 2-15 ปี เพื่อประเมินความสามารถทางการเรียนรู้เบื้องต้นว่าเหมาะสมกับอายุเพื่อพิจารณาส่งตรวจเพิ่มเติม

 

ติดต่อเรา

   สาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

 

ภาพบริการ

 

 

Our Vision

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
   
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473

   
  Facebook for Pediatrics