ขอเชิญรวมประชุมวิชาการ "Maximizing the Value of Diagnostic Tools in Pediatrics" ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

“Maximizing the Value of Diagnostic Tools in Pediatrics ” 

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566  

ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ 

 จัดโดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

กำหนดการประชุม

 

enlightened หนังสือเชิญประชุม


ณ โรงแรมแชงกรี-ลา

Our Vision

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
   
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473

   
  Facebook for Pediatrics