ผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา

 

มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 (จำนวน 28 เรื่อง)

ชื่อผลงานImpact
Factor
1Intirach J., Junkum A., Lumjuan N., Chaithong U., Somboon P., Jitpakdi A., Riyong D., Champakaew D., Muangmoon R., Chansang A., Pitasawat B. Biochemical effects of Petroselinum crispum (Umbellifereae) essential oil on the pyrethroid resistant strains of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae). Insects. 2019; 10.2.139
Scopus
Pubmed
ISI
2Phanitchakun T., Namgay R., Miyagi I., Tsuda Y., Walton C., Harbach R., Somboon P. Morphological and molecular evidence for a new species of Lutzia (Diptera: Culicidae: Culicini) from Thailand. Acta Tropica. 2019; 191: 77-86. AOI2.629
Scopus
Pubmed
ISI
3Sontigun N., Samerjai C., Sukontason K., Wannasan A., Amendt J., Tomberlin J., Sukontason K. Wing morphometric analysis of forensically important flesh flies (Diptera: Sarcophagidae) in Thailand. Acta Tropica. 2019; 190: 312-319. citedby-count: 2 AOI2.629
Scopus
Pubmed
ISI
4Dedkhad W., Bartholomay L., Christensen B., Hempolchom C., Chaithong U., Saeung A. Hemocyte classification of three mosquito vectors: Aedes togoi, Anopheles lesteri and Culex quinquefasciatus. Tropical Biomedicine. 2019; 36: 505-513. AOI0.418
Scopus
Pubmed
ISI


5Takaoka H., Srisuka W., Saeung A. A new species of the Simulium (Simulium) variegatum species-group (Diptera: Simuliidae) from Thailand. Acta Tropica. 2019; 191: 155-161. AOI2.629
Scopus
Pubmed
ISI


6Takaoka H., Srisuka W., Low V., Saeung A. A New Species of the Simulium (Simulium) multistriatum Species-Group (Diptera: Simuliidae) from Thailand and Its Phylogenetic Relationships with Related Species. Journal of Medical Entomology. 2019; 56: 86-94. citedby-count: 2 AOI1.907
Scopus
Pubmed
ISI


7Khemrattrakool P., Yanola J., Lumjuan N., Somboon P. Pyriproxyfen-treated polypropylene sheets and resting boxes for controlling mosquitoes in livestock operations. Insects. 2019; 10.2.139
Scopus
Pubmed
ISI


8Mano C., Jariyapan N., Sor-Suwan S., Roytrakul S., Kittisenachai S., Tippawangkosol P., Somboon P. Protein expression in female salivary glands of pyrethroid-susceptible and resistant strains of Aedes aegypti mosquitoes. Parasites and Vectors. 2019; 12.3.031
Scopus
Pubmed
ISI
9Ali R., Wahid I., Saeung A., Wannasan A., Harbach R., Somboon P. Genetic and morphological evidence for a new species of the Maculatus Group of Anopheles subgenus Cellia (Diptera: Culicidae) in Java, Indonesia. Parasites and Vectors. 2019; 12. citedby-count: 2 AOI3.031
Scopus
Pubmed
ISI


10Hempolchom C., Reamtong O., Sookrung N., Srisuka W., Sakolvaree Y., Chaicumpa W., Taai K., Dedkhad W., Jariyapan N., Takaoka H., Saeung A. Proteomes of the female salivary glands of Simulium nigrogilvum and Simulium nodosum, the main human-biting black flies in Thailand. Acta Tropica. 2019; 194: 82-88. AOI2.629
Scopus
Pubmed
ISI


11Somboon P., Harbach R. Lutzia (Metalutzia) chiangmaiensis n. sp. (Diptera: Culicidae), Formal Name for the Chiang Mai (CM) Form of the Genus Lutzia in Thailand. Journal of Medical Entomology. 2019; 56: 1270-1274. AOI1.907
Scopus
Pubmed
ISI
12Muangmoon R., Champakaew D., Junkum A., Chaithong U., Jitpakdi A., Riyong D., Wannasan A., Intirach J., Chansang A., Somboon P., Pitasawat B. Mosquitocidal potential and chemical composition of essential oil and ethanolic extract of litsea petiolata Hook.F. (lauraceae) from Northern Thailand against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 2019; 50: 486-499.0.287
Scopus
Pubmed
ISI
13Reamtong O., Rujimongkon K., Sookrung N., Saeung A., Thiangtrongjit T., Sakolvaree Y., Thammapalo S., Loymek S., Chaicumpa W. Immunome and immune complex-forming components of Brugia malayi identified by microfilaremic human sera. Experimental Parasitology. 2019; 200: 92-98.1.719
Scopus
Pubmed
ISI

14Chanmol W., Jariyapan N., Somboon P., Bates M., Bates P. Axenic amastigote cultivation and in vitro development of Leishmania orientalis. Parasitology Research. 2019; 118: 1885-1897. citedby-count: 1 AOI2.067
Scopus
Pubmed
ISI
15Suttana S., Yanola J., Lumjuan N., Somboon P. The efficacy of pyriproxyfen-treated resting boxes on the reproductivity of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) in the laboratory. Tropical Biomedicine. 2019; 36: 514-530.0.418
Scopus
Pubmed
ISI
16Brosseau L., Udom C., Sukkanon C., Chareonviriyaphap T., Bangs M., Saeung A., Manguin S. A multiplex PCR assay for the identification of five species of the Anopheles barbirostris complex in Thailand. Parasites and Vectors. 2019; 12. Cited by-count: 1 AOI3.031
Scopus
Pubmed
ISI

17Srisuka W., Takaoka H., Fukuda M., Otsuka Y., Saeung A. A new species of the Simulium (Gomphostilbia) (Diptera: Simuliidae) from Thailand, with its phylogenetic relationships with related species in the Simulium asakoae species-group. Acta Tropica. 2019; 197. AOI2.629
Scopus
Pubmed
ISI
18Adler PH., Srisuka W., Van Lun LL., Takaoka H., Saeung A. High-Elevation Chromosomal Diversity of Black Flies (Diptera: Simuliidae) in Thailand. Insect Systematics and Diversity. 2019; 3.Scopus
19Hempolchom C., Sookrung N., Srisuka W., Reamtong O., Sakolvaree Y., Chaicumpa W., Dedkhad W., Jariyapan N., Takaoka H., Saeung A. Characterization of IgE-binding proteins in the salivary glands of Simulium nigrogilvum (Diptera: Simuliidae). Parasitology Research. 2019. AOI2.067
Scopus
Pubmed
ISI
20Suwannayod S., Sukontason K., Pitasawat B., Junkum A., Limsopatham K., Jones M., Somboon P., Leksomboon R., Chareonviriyaphap T., Tawatsin A., Thavara U., Sukontason K. Synergistic toxicity of plant essential oils combined with pyrethroid insecticides against blow flies and the house fly. Insects. 2019; 10. AOI2.139
Scopus
Pubmed
ISI
21Taai K., Harbach RE., Somboon P., Sriwichai P., Aupalee K., Srisuka W., Yasanga T., Phuackchantuck R., Jatuwattana W., Pusawang K., Saeung A. A method for distinguishing the important malaria vectors Anopheles dirus and An. cracens (Diptera: Culicidae) based on antennal sensilla of adult females. Tropical Biomedicine. 2019; 36: 926-937.0.418
Scopus
Pubmed
ISI

22Ali R., Wahid I., Saingamsook J., Saeung A., Wannasan A., Walton C., Harbach R., Somboon P. Molecular identification of mosquitoes of the Anopheles maculatus group of subgenus Cellia (Diptera: Culicidae) in the Indonesian Archipelago. Acta Tropica. 2019; 199. AOI2.629
Scopus
Pubmed
ISI

23Saingamsook J., Yanola J., Lumjuan N., Walton C., Somboon P. Investigation of relative development and reproductivity fitness cost in three insecticide-resistant strains of Aedes aegypti from Thailand. Insects. 2019; 10. AOI2.139
Scopus
Pubmed
ISI

24Tananuvat N., Techajongjintana N., Somboon P., Wannasan A., The First Acanthamoeba keratitis Case of Non-Contact Lens Wearer with HIV Infection in Thailand. Korean Journal of Parasitology. 2019.1.167
Scopus
Pubmed
ISI
25Chanmol W., Jariyapan N., Somboon P., Bates M., Bates P. Development of Leishmania orientalis in the sand fly Lutzomyia longipalpis (Diptera: Psychodidae) and the biting midge Culicoides soronensis (Diptera: Ceratopogonidae). Acta Tropica. 2019; 199. AOI2.629
Scopus
Pubmed
ISI
26Loeurng V., Ichikawa-Seki M., Wannasan A., Sothyra T., Chaisowwong W., Tiwananthagorn S. Genetic Characterization of Cambodian Fasciola gigantica and Dispersal Direction of the Species in Asia. Veterinary Parasitology. 2019; 273: 45-51. AOI2.009
Scopus
Pubmed
ISI

27Chimyaem W., Kluabwang V., Santiwong V., Intakhan N., Mano C., Junkum A., Jariyapan N. Evaluation of the Leishmanicidal potential of ethanolic extracts derived from Cymbopogon citratus leaves and Ganoderma lucidum fruiting bodies on Leishmania martiniquensis promastigotes. Chiang Mai Medical Journal. 2019; 58: 181-189.
28Boonserm R., Jantorn R., Phumeet A., Sor-suwan S., Jariyapan N., Tiawsirisup S., Siriyasatien P. Identification of blood meal from field collected filarial vector mosquitoes, Armigeres subalbatus by multiplex PCR. Thai Journal of Veterinary Medicine. 2019; 49: 155-160.0.318
Scopus
ISI