ผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา

มกราคม – ธันวาคม 2561 (จำนวน 31 เรื่อง)

ชื่อผลงานImpact
Factor
1Namgay R., Drukpa T., Wangdi T., Pemo D., Harbach R., Somboon P. A checklist of the Anopheles mosquito species (Diptera: Culicidae) in Bhutan. Acta Tropica. 2018;188: 206-212. Cited by-count: 1 AOI2.218
Scopus
Pubmed

2Limsopatham K., Hall M., Zehner R., Zajac B., Verhoff M., Sontigun N., Sukontason K., Sukontason K., Amendt J. A molecular, morphological, and physiological comparison of English and German populations of Calliphora vicina (Diptera: Calliphoridae). PLoS ONE. 2018;13. AOI2.806
Scopus
Pubmed

3Takaoka H., Srisuka W., Low V., Saeung A. A new species and a new record of the Simulium (Gomphostilbia) gombakense species-group (Diptera: Simuliidae) from Thailand. Acta Trop. 2018; 185: 156-166. Cited by-count: 5 AOI2.218
Scopus
Pubmed

4Takaoka H., Srisuka W., Saeung A. A new species of Simulium (Asiosimulium) (Diptera: Simuliidae) from Thailand. J Med Entomol. 2018; 55: 569-574. Cited by-count: 3 AOI1.650
Scopus
Pubmed

5Takaoka H., Srisuka W., Low V., Saeung A. A New Species of the Simulium (Simulium) striatum Species Group (Diptera: Simuliidae) from Thailand, and Its Differentiation from Two Related Species Based on a Fast-Evolving Nuclear Gene. J Med Entomol. 2018; 55: 561-568. Cited by-count: 5 AOI1.650
Scopus
Pubmed

6Suwannayod S., Sukontason K., Somboon P., Junkum A., Leksomboon R., Chaiwong T., Jones M., Sripa B., Balthaisong S., Phuyao C., Chareonviriyaphap T., Sukontason K. Activity of kaffir lime (Citrus hystrix) essential oil against blow flies and house fly. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2018; 49:32-45. AOI0.655
Scopus
Pubmed

7Tunma S., Limsopatham K., Chutsirimongkol C., Boonyawan D. Ammonia-acetylene PECVD coating on wound dressing to control delivery of silver sulfadiazine. Walailak J. Sci. & Tech. 2018; 15: 503-514.Scopus
Pubmed


8Sontigun N., Sukontason K., Klong-Klaew T., Sanit S., Samerjai C., Somboon P., Thanapornpoonpong S., Amendt J., Sukontason K. Bionomics of the oriental latrine fly Chrysomya megacephala (Fabricius) (Diptera: Calliphoridae): temporal fluctuation and reproductive potential. Parasites & Vectors. 2018; 11. Cited by-count: 2 AOI3.035
Scopus
Pubmed
9Sukontason K., Bhoopat T., Wannasan A., Sontigun N., Sanit S., Amendt J., Samerjai C., Sukontason K. Chrysomya chani Kurahashi (Diptera: Calliphoridae), a blow fly species of forensic importance: morphological characters of the third larval instar and a case report from Thailand. J Forensic Sci. 2018; 3:83-93. Cited by-count: 2 AOIScopus
Pubmed

10Yanola J., Nachaiwieng W., Duangmano S., Prasannarong M., Somboon P., Pornprasert S. Current prevalence of intestinal parasitic infections and their impact on hematological and nutritional status among Karen hill tribe children in Omkoi District, Chiang Mai Province, Thailand. Acta Trop. 2018; 180:1-6. Cited by-count: 22.218
Scopus
Pubmed

11Klong-Klaew T., Sontigun N., Sanit S., Samerjai C., Sukontason K., Koehler P., Pereira R., Chareonviriyaphap T., Kurahashi H., Sukontason K. Daily and Seasonal Prevalence of the Blow Fly Chrysomya rufifacies (Diptera: Calliphoridae) as Revealed by Semiautomatic Trap Collections in Suburban Chiang Mai Province, Northern Thailand. Fla Entomol. 2018; 101:617-622. Cited by-count: 1 AOI0.964
Scopus
Pubmed
12Takaoka H., Srisuka W., Saeung A. Description of the female of Simulium chayamaritae (Diptera: Simuliidae) from Thailand. Trop Biomed. 2018; 35:975-980. AOIae) strain harboring fixed P989P and G1016G kdr alleles. J Med Entomol. 2018; 55:975-981. AOI
0.719
Scopus
Pubmed

13Son-Un P., Choovattanapakorn N., Saingamsook J., Yanola J., Lumjuan N., Walton C., Somboon P. Effect of relaxation of deltamethrin pressure on metabolic resistance in a pyrethroid-resistant Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) strain harboring fixed P989P and G1016G kdr alleles. J Med Entomol. 2018; 55:975-981. AOI1.650
Scopus
Pubmed

14Dedkhad W., Bartholomay L., Christensen B., Joshi D., Taai K., Hempolchom C., Saeung A. Effects of cross-mating on susceptibility of synonymous mosquitoes, Anopheles paraliae and Anopheles lesteri to infection with nocturnally subperiodic Brugia malayi. Acta Trop. 2018; 187:65-71. Cited by-count: 1 AOI2.218
Scopus
Pubmed

15Takaoka H., Srisuka W., Van Lun Low., Saeung A. Five new species of the Simulium decuplum subgroup of the Simulium (Gomphostilbia) batoense species-group (Diptera: Simuliidae) from Thailand and their phylogenetic relationships. Acta Trop. 2018; 182:271-284. Cited by-count: 5 AOI2.218
Scopus
Pubmed
16Dedkhad W., Christensen B., Bartholomay L., Joshi D., Hempolchom C., Saeung A. Immune responses of Aedes togoi, Anopheles paraliae and Anopheles lesteri against nocturnally subperiodic Brugia malayi microfilariae during migration from the midgut to the site of development. Parasites & Vectors. 2018; 11. AOI3.035
Scopus
Pubmed
17Jariyapan N., Daroontum T., Jaiwong K., Chanmol W., Intakhan N., Sor-Suwan S., Siriyasatien P., Somboon P., Bates M., Bates P. Leishmania (Mundinia) orientalis n. sp. (Trypanosomatidae), a parasite from Thailand responsible for localised cutaneous leishmaniasis. Parasites & Vectors. 2018; 11. Cited by-count: 3 AOI JDA3.035
Scopus
Pubmed
18Sontigun N., Sukontason K., Amendt J., Zajac B., Zehner R., Sukontason K., Chareonviriyaphap T., Wannasan A. Molecular analysis of forensically important blow flies in Thailand. Insects. 2018; 9. AOIScopus
Pubmed
19Takaoka H., Low V., Srisuka W., Ya'cob Z., Saeung A. Morphological and molecular evidence for multiple taxa in Simulium parahiyangum (Diptera: Simuliidae), a geographic generalist Black Fly in Southeast Asia. J Med Entomol. 2018; 55:1453-1463. Cited by-count: 4 AOI1.650
Scopus
Pubmed
20Sanit S., Limsopatham K., Klong-klaew T., Samerjai C., Yasanga T., Sukontason K., Tomberlin J., Sukontason K. Morphology of immature blow fly Hypopygiopsis infumata (Bigot) (Diptera: Calliphoridae), a potential species of forensic importance. Acta Trop. 2018; 188:168-179. AOI2.218
Scopus
Pubmed
21Muangmoon R., Junkum A., Chaithong U., Jitpakdi A., Riyong D., Wannasan A., Somboon P., Pitasawat B. Natural larvicides of botanical origin against dengue vector Aedes aegypti (Diptera: Culicidae). Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2018; 49:227-239. Cited by-count: 10.655
Scopus
Pubmed
22Takaoka H., Srisuka W., Maleewong W., Saeung A. New records of 13 species of black flies (Diptera: Simuliidae) from Myanmar. Acta Trop. 2018; 178:281-289. Cited by-count: 1 AOI2.218
Scopus
Pubmed
23Ausayakhun S., Limsopatham K., Sanit S., Sukontason K., Sukontason K. Orbital ophthalmomyiasis caused by Chrysomya bezziana in Thailand. Tropical Biomedicine. 2018; 35:288-292. JDA0.719
Scopus
Pubmed
24Chansang A., Champakaew D., Junkum A., Amornlerdpison D., Chaithong U., Jitpakdi A., Riyong D., Wannasan A., Intirach J., Muangmoon R., Pitasawat B. Potential of natural essential oils and cinnamaldehyde as insecticides against the dengue vector Aedes aegypti (Diptera: Culicidae). Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2018; 49:6-22. Cited by-count: 30.655
Scopus
Pubmed
25Klong-Klaew T., Ngoen-Klan R., Moophayak K., Sukontason K., Irvine K., Tomberlin J., Somboon P., Chareonviriyaphap T., Kurahashi H., Sukontason K. Predicting geographic distribution of forensically significant blow flies of subfamily Chrysomyinae (Diptera: Calliphoridae) in northern Thailand. Insects. 2018; 9. Cited by-count: 1 AOIScopus
Pubmed
26Klong-Klaew T., Ngoen-Klan R., Moophayak K., Sukontason K., Irvine K., Tomberlin J., Kurahashi H., Chareonviriyaphap T., Somboon P., Sukontason K. Spatial distribution of forensically significant blow flies in subfamily luciliinae (Diptera: Calliphoridae), Chiang Mai province, northern Thailand: Observations and modeling using GIS. Insects. 2018; 9. Cited by-count: 1 AOIScopus
Pubmed
27Chansang A., Champakaew D., Junkum A., Jitpakdi A., Amornlerdpison D., Aldred A., Riyong D., Wannasan A., Intirach J., Muangmoon R., Pitasawat B. Synergy in the adulticidal efficacy of essential oils for the improvement of permethrin toxicity against Aedes aegypti L. (Diptera: Culicidae). Parasites & Vectors. 2018; 11. Cited by-count: 13.035
Scopus
Pubmed
28Sontigun N., Sanit S., Wannasan A., Sukontason K., Amendt J., Yasanga T., Sukontason K. Ultrastructure of male genitalia of blow flies (Diptera: Calliphoridae) of forensic importance. Acta Trop. 2018; 179:61-80. Cited by-count: 2 AOI2.218
Scopus
Pubmed
29Sangkhantree C., Riyong D., Jitpakdi A., Tippawangkosol P., Junkum A., Chaithong U., Wannasan A., Champakaew D., Yasanya T., Pitasawat B. In vitro anthelminthic activity of Piper retrofractum against Strongyloides stercoralis third stage infective larvae. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2018; 49:741-754.0.655
ISI
30Sukontason KL., Samerjai C., Sanit S., Klong-Klaew T., Limsopatham K., Sontigun N., Suwannayod S., Kurahashi H., Bunchu N., Chaiwong T., Moophayak K., Tomberlin JK., Sukontason K. Survey of forensically important fly species in norther Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2018; 49:580-589. Cited by-count: 10.655
ISI
31Wangmuthitakul N., Taenpitak P., Saeten K., Phatithirakundet S., Tanatip J., Sontigun N., Limsopatham K., Sukontason KL. Wing morphometric analysis of blow flies for species identification: intra-and inter-individual variations in Chrysomya megacephala (Fabricius) and Chrysomya rufifacies (MacQuart). Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2018; 49:590-599.0.655
ISI