การตรวจเสมหะและน้ำล้างท่อลม

การติดเชื้อปรสิตในปอด แสดงได้โดยการตรวจปรสิตหรือน้ำล้างท่อลม ปรสิตเหล่านี้ได้แก่ Pneumocystis, Strongyloides, Paragonimus

 

การตรวจเสมหะและน้ำล้างท่อลม

  • การตรวจ simple smear เพื่อหาพยาธิ  Paragonimus และ Strongyloides
  • การย้อม modified toluidine blue O เพื่อตรวจหา Pneumocystis spp.

 

ภาพจาก https://www.salika.co/2019/06/29/smart-lab-project-disrupted-technology/
Contact