การตรวจทางภูมิคุ้มกัน

โรคปรสิตหลายโรคเกิดจากปรสิตบุกรุกเนื้อเยื่อ ทำให้ไม่สามารถตรวจหาเชื้อได้โดยตรง หรือตรวจยาก จึงต้องอาศัยการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้น เป็นตัวช่วยวินิจฉัย เช่น โรคพยาธิตัวจี๊ด เป็นต้น

 

การตรวจทางด้านภูมิคุ้มกัน

(ทางภาควิชาจะทำการตรวจทุกวันศุกร์ สิ่งส่งตรวจที่ส่งมาที่ภาควิชาหลังวันพฤหัสบดีจะต้องรอผลการตรวจในอาทิตย์ถัดไป)

สิ่งส่งตรวจ :ซีรั่มอย่างน้อย 0.1 มิลลิลิตร หรือ clotted blood2 มิลลิลิตร

                       :น้ำไขสันหลัง 1 มิลลิลิตร

 

 

การตรวจ ELISA เพื่อวินิจฉัยโรค

  • Angiostrongyliasis (Angiostrongylus cantonensis)
  • Cysticercosis (Taenia solium)
  • Gnathostomiasis (Gnathostoma spinigerum)
  • Trichinosis (Trichinella spiralis)
  • Sparganosis (Sparganum) (เฉพาะกรณีพิเศษ ควรติดต่อภาควิชาก่อนส่งตัวอย่าง)
  • Echinococcosis (Echinococcus granulosus) (เฉพาะกรณีพิเศษ ควรติดต่อภาควิชาก่อนส่งตัวอย่าง) การตรวจพิเศษอื่น ๆ

การบ่งชี้ชนิดของปรสิตในสิ่งส่งตรวจ
การจำแนกปล้องสุกของพยาธิตืดหมูและตืดวัวโดยการฉีดหมึกดำ
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางปรสิต

 

 

ภาพจาก
https://www.salika.co/2019/06/29/smart-lab-project-disrupted-technology/
Contact