หมอเตือนผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงสำลักอาหาร หลอดลมอุดกั้น อันตรายถึงชีวิต!!

ผศ.นพ.หาญพล  ขลิบเงิน

อาจารย์ประจำหน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ มะเร็งวิทยา และศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง

ภาควิชา โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มช.

https://www.med.cmu.ac.th/web/news-event/news/pr-news/9688/