จักษุวิทยา พ.จษ.512 (315512)

แบบประเมินต่างๆ

โปรดทราบ

1. CAI Common problem in ophthalmology โดย ภาควิชาจักษุวิทยา ศิริราชพยาบาล ให้กลุ่มยืมไป อย่าลืมดูด้วยค่ะ (highly recommended)
2. การลาให้ส่งใบลาล่วงหน้าทุกครั้ง ยกเว้นลาป่วยให้โทรศัพท์เรียนอาจารย์ทราบ และส่งใบลาตามมาได้
3. การแจกผู้ป่วยควรแจกไล่รายชื่อไปเลย ไม่ควรแยกสาย เนื่องจากมีความแตกต่างกันทั้งชนิดและจำนวนผู้ป่วยในแต่ละสาย
4. ขอความร่วมมือนักศึกษาแพทย์ไม่เข้าไปนั่งในเคาน์เตอร์พยาบาล ให้ใช้ห้องพักนักศึกษา หรือนอกเคาน์เตอร์แทน
5. หากนำ chart ผู้ป่วยมาใช้แล้ว กรุณาเก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยทุกครั้ง


FORMATIVE EVALUATION for medical students

After the first week rotation, could you answer these questions? => Click
After the second week rotation, could you answer these questions? => Click


thTH