ทำบุญภาควิชา 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ร่วมกับ งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช ทำบุญภาควิชาประจำปี 2565 นิมนต์พระสวดมงคลสูตร ฯลฯ เพื่อเป็นศิริมงคลกับภาควิชา พร้อมถวายสังฆทาน และอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของผู้ป่วยในแผนกที่ได้ล่วงลับ ณ บริเวณหน้าลิฟท์ อาคารสุจิณโณ ชั้น 3

Read More

พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-2565

👏พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 วันที่ 30 พ.ค. 2565 ณ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา…
🎊ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มีความยินดีและต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ทุกคน ที่ได้ก้าวเข้าสู่ชั้นคลินิก
❤️ในพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณาอาจารย์ภาควิชาสูติฯ ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา
🎉ในโอกาสนี้ขอให้น้องๆเรียนอย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จต่อๆไป
Read More

คณบดีและผู้บริหารเยี่ยมภาควิชาฯ 30 พ.ค. 2565

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2565 เพื่อชี้แจงเป้าหมาย และการดำเนินงานที่สำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มช. ปี 2565 – 2566 พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานที่สำคัญของภาควิชาที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ MED CMU โดยมี รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ หัวหน้าภาควิชา พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

Read More

ราชวิทยาลัยฯเยี่ยมประเมินการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอด

ภาควิชาฯ ต้อนรับอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอด (สามสาขา) จากราชวิทยาลัยสูติฯ ที่มาเยี่ยมสำรวจประเมินการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก (น.พ. พัญญู พันธ์บูรณะ, พญ. รัตนา คำวิลัยศักดิ์, พอ. นพ. เพิ่มศักดิ์) เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ (น.พ. วีระพล จันทร์ดียิ่ง, น.พ. กำธร พฤกษานานนท์) และมะเร็งนรีเวช (พ.ญ. สุวนิตย์, พ.ญ. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล, น.พ. กฤษฎา) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

Read More

รับเสด็จพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดี มช., รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดี และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. รวมทั้งบุคลากร และประชาชนทั่วไป เฝ้ารับเสด็จฯ

Read More

ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยสูติฯ 2555 ที่เชียงใหม่

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 27 และการประชุมสามัญประจำปี พศ.2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 “AEC Harmonization for Women’s Health ระหว่าง 2-5 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็น Local committee ช่วยประสานงานและจัดการประชุม โดยตอนเย็นวันที่ 3 ตุลาคม มี Welcome and Celebration party เป็นแบบขันโตกล้านนา สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมประชุมจนได้รับคำชมกันถ้วนหน้า นอกเหนือจากการที่หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกของภาควิชาร่วมกับอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็กของราชวิทยาลัยฯได้จัดการประชุมวิชาการเสริมในเรื่อง Fetal Echocardiology ในวันที่ 1-2 ตุลาคม ซึ่งก็สร้างความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างถ้วนหน้า ความประทับใจที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับครั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพี่ๆน้องๆชาวสูติฯของเราทั้งสิ้น จนมีหลายๆคนได้มากล่าวขอบคุณทีมงานของเราว่าจัดงานดีๆให้เขาทำให้ได้รับความประทับใจมากกลับไป

Read More

ทำบุญภาควิชา-ทำบุญปีใหม่ 2556

งานทำบุญภาควิชาและทำบุญปีใหม่ 9-00-11.00 น. 3 มกราคม 2556 (ภาควิชาฯ และงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช) ณ บริเวณหน้าลิฟท์ อาคารสุจิณโณ ชั้น 3 ตอนบ่ายของวันที่ 3 ภาควิชาฯ ไปเยี่ยมสวัสดีปีใหม่อ.ศุภร (อดีตหัวหน้าภาควิชาฯ) ที่บ้านของอาจารย์  วันที่ 2 ม.ค. 2556 คณบดีได้มาเยี่ยมภาควิชา และสวัสดีปีใหม่กันที่ห้องเรียน 2

Read More

ราชวิทยาลัยฯเยี่ยมประเมินการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เยียมสำรวจประเมินภาควิชาเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โดย มีคณะเยี่ยมสำรวจ ได้แก่ ร.ศ. นพ. วิทยา ฐิถาพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมทีมงาน คือ พอ.พิเศษหญิง สยมพร โกมลพิส (รพ. พระมงกุฏ)ม พอ.หญิง พีระพรรณ พันธุ์ภักดีคุณ (รพ.พระมงกุฏ) อ.นพ. สุเพ็ชร ทุ้ยแป (รพ. ราชวิถี)

Read More

ทำบุญภาควิชา 2557

วันที่ 11 มีนาคม 2557 ทำบุญภาควิชาประจำปี 2557 ภาควิชาและงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช นิมนต์พระสวดมงคลสูตร ฯลฯ เพื่อเป็นศิริมงคลกับภาควิชา พร้อมถวายสังฆทานและอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของผู้ป่วยในแผนกที่ได้ล่วงลับ ณ บริเวณหน้าลิฟท์ อาคารสุจิณโณ ชั้น 3

Read More