“สวัสดีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2566 ร่วมรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง

ภาควิชาสูติฯ “สวัสดีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2566 ร่วมรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง
เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2566 ณ ห้องประชุมมจ.อำนอร์ ตึกบุญสมมาร์ติน
อาจารย์อวุโสร่วมกันปั๋นปอนให้แก่สูติล้านนาของเรา 🫰
Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2561

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม มจ.อำนอร์ฯ ชั้น 3 อาคารบุญสม มาร์ติน เพื่อขอขมาอาจารย์ และรับพร เช่นเดิม

Read More

รดน้ำดำหัว ภาควิชาสูติฯ ประจำปี 2565

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ภาควิชาฯ ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เป็นสำคัญ !!
แต่ก็ไม่ได้ละเลย…ประเพณีรดน้ำดำหัว อาจารย์อาวุโส ในเทศกาลสงกรานต์ของทุก ๆ ปี และในปีนี้ ภาควิชาฯ จึงได้จัดทำของดำหัว โดยส่งให้อาจารย์อาวุโสถึงที่บ้าน และได้รับความกรุณาจากอาจารย์อาวุโส ที่กรุณามาให้พร❤️ถึงภาควิชาฯ กราบขอบพระคุณ และ กราบคาราวะ อาจารย์อาวุโส ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 🙏
Read More
Dumhua 2019s

รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2019

Dumhua 2019sวันที่ 29 เมษายน 2562 ภาควิชาสูติฯ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา ซึ่งเป็นประเพณีของภาควิชาที่ปฏิบัติกันมาทุกปี ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ขอบคุณคำปั๋นปอนจากอาจารย์อาวุโสทุกท่าน ทำให้พวกเราชาวสูติศาสตร์ มีกำลังใจในการก้าวต่อไปในวันข้างหน้า และมีการจัดงานขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน CCOG2019 ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Read More
ReveredS

รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2558

ReveredSวันที่ 27 เมษายน 2558 ภาควิชาจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา เป็นประเพณีของสูติฯล้านนาที่ดำเนินต่อเนื่องมานานหลายปี เป็นโอกาสที่ลูกศิษย์เก่าใหม่ของภาคได้มาคารวะพร้อมขมาลาโทษ และรับพรจากคณาจารย์ที่สร้างภาควิชามาให้ลูกหลานเติบโตในปัจจุบัน

Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2558

ภาควิชาฯ จัดงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา (16 พ.ค. 2558) ตามประเพณีของภาคที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี รับฟังข้อคิดเตือนสติ และคำพรจากอาจารย์อาวุโส (อ.สุรีย์, อ.กอสิน, อ.ธวัชชัย, อ.วิโรจน์, อ.เฉลิมชาติ, อ.สมพงษ์, อ.จำนง, อ.ประโยชน์, อ.ชัยรัตน์ และอ.พรรณี)ณ ห้องเรียน 2 (ห้องอ.กำจัด) บรรยากาศอบอุ่น สงบสุข สิริมงคล เช่นเดิม

Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2559

ภาควิชาฯ จัดงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา (20 เม.ย. 2559) ตามประเพณีของภาคที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี รับฟังข้อคิดเตือนสติ และคำพรจากอาจารย์อาวุโส (อ.สุรีย์, อ.กอสิน, อ.ธวัชชัย, อ.วิโรจน์, อ.เฉลิมชาติ, อ.ประโยชน์, อ.ชัยรัตน์ และอ.พรรณี)ณ ห้องเรียน 2 (ห้องอ.กำจัด) บรรยากาศอบอุ่น สงบสุข สิริมงคล เช่นเดิม

Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2557

ภาควิชาฯ จัดงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา ตามประเพณีของภาคที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี รับฟังข้อคิดเตือนสติ และคำพรจากอาจารย์อาวุโส (อ.สุรีย์, อ.กอสิน, อ.ธวัชชัย, อ.วิโรจน์, อ.เฉลิมชาติ, อ.สมพงษ์, อ.จำนง, อ.ชัยรัตน์ และอ.พรรณี)ณ ห้องเรียน 2 (ห้องอ.กำจัด) บรรยากาศอบอุ่น สงบสุข สิริมงคล เช่นเดิม

Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2556

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3 วันที่ 17 เมษายน 2556 เนื่องจากประชากรสูติฯของเรามากขึ้นกว่าทุกปี จึงย้ายที่จากทุกปีที่เราจัดกันที่ห้องเรียน 2 ของภาควิชาฯ ไปยังอาคารราชนครินทร์ อบอุ่น สงบสุข สิริมงคล เช่นเดิม

Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2555

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ห้องเรียน 2 (ห้องอาจารย์กำจัด) เมษายน 2555 เป็นงานแสดงคารวะแด่คณาจารย์ผู้บุกเบิกภาควิชามาแต่กาลก่อน อบอุ่น สงบสุข และรับพร โอวาท ประพรมน้ำเป็นสิริมงคล

Read More