งานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี

มหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

Read More

รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 2557

ภาควิชาจัดงานสัปดาห์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (โดยความร่วมมือกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์) ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา 5 ปี ซึ่งเป็นที่สนใจเป็นอย่างดีของสตรีตั้งครรภ์และสื่อมวลชน

Read More

วิ่งการกุศล วันมหิดล 2558

ในเช้าวันที่ 20 กันยายน 2558 ภาควิชาสูติ-นรีเวช ฯ จัดทีมร่วมวิ่งมหากุศลเนื่องในวันมหิดล นำทีมวิ่งโดยอ.วิโรจน์ – อ.ธวัชชัย พร้อมบุคลากรภาควิชาคับคั่ง ร่วมกับคนสวนดอกจำนวนมาก

Read More

แอโรบิคสังสรรค์

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในภาควิชา โครงการแอโรบิคสังสรรค์

Read More

ร้กนี้ไม่มีพลาด : รู้ทันวันวาเลนไทน์

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ร่วมกับ ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานกิจกรรมงานบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านสุขภาพทางเพศให้แก่วัยรุ่นและประชาชนทั่วไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจสามารถใช้ทักษะในการป้องกันตนเองเพื่อลดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือก่อนวัยอันควร หัวข้อเรื่อง “ร้กนี้ไม่มีพลาด : รู้ทันวันวาเลนไทน์ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่

Read More