ต้อนรับแพทย์ประจำบ้านสูติฯใหม่

ต้อนรับแพทย์ประจำบ้านสูติฯใหม่
ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา ขอต้อนรับแพทย์ประจำบ้านใหม่ทั้ง 10 ท่าน  ซึ่งรวมแพทย์ใช้ทุนสูติฯปีที่ 2 จำนวน 4 ท่านด้วย (คลิกดูได้ที่นี่) และน้องใหม่เอี่ยม intern สูติอีก 4 ท่าน (คลิกดูได้ที่นี่ ) หวังว่าทุกท่านจะได้เรียนรู้และปฏิบัติงานในภาควิชาอย่างมีความสุขและมีความรู้ตลอดสามปีข้างหน้านี้

Read More
Graduate_dent21

ขอแสดงความยินดีกับจบการศึกษาของแพทย์ประจำบ้าน

Congrat 21

ขอแสดงความยินดีกับจบการศึกษาของแพทย์ประจำบ้าน:
ภาควิชาจัดสัมมนาจบการศึกษาของแพทย์ประจำบ้านสูติ-นรีเวช ประจำปี 2521 ซึ่งได้จัดงานแสดงความยินดีด้วยวิถี new normal เป็นงานที่น่าประทับใจของครอบครัวสูติศาสตร์ล้านนา และเป็นประหนึ่งสัญญาครั้งสุดท้ายของชีวิตแพทย์ประจำบ้าน ว่าจะไปเป็นสูตินรีแพทย์ที่ดี มีความสุขและเก่งขึ้นตลอดไป

Read More

รศ.นพ. กิตติภัต เจริญขวัญ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

รศ.นพ. กิตติภัต เจริญขวัญ  หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา :
ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ อ.ต้น (อาจารย์กิตติภัต) ที่ได้รับการสรรหาอย่างเป็นทางการ จากความทุ่มเท ใส่ใจ จริงจัง ต่อการพัฒนาภาควิชาตลอดเวลาที่ผ่านมา ทำให้รับประกันได้ว่าภาควิชากำลังเดินไปสู่ยุคแห่งครอบครัวที่มีความสุขและความเจริญในทุกด้าน

Read More

รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ ผู้ช่วยคณบดี

รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ  ผู้ช่วยคณบดี :
ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ อ.แป้ง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ (กิจกรรมการศึกษาระดับคลินิก) ขอแสดงความยินดีกับรับผิดชอบด้านกิจกรรมการศึกษาระดับคลินิก ซึ่งเป็นงานท้าทายที่ชอบของอ.แป้ง จึงนับเป็นก้าวโชคดีของคณะอีกเช่นเดียวกัน

Read More

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ  : รองคณบดีด้านวิชาการ

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ  : รองคณบดีด้านวิชาการ

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ อ.ต่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองคณบดีด้านวิชาการ นับเป็นอีกก้าวโชคดีของคณะที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มุ่งมั่น จริงจัง กับการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะ และสร้างแพทย์รุ่นต่อไปในนามของแพทย์มช. แพทย์คุณภาพ

Prapaporn
Read More
KosinS

อาลัยรักและคาระวะยิ่งแต่อาจารย์กอสิน

อาลัยรักและคาระวะยิ่งแต่อาจารย์กอสิน : ภาควิชาฯ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งกับการสูญเสียศาสตราจารย์นายแพทย์กอสิน อมาตยกุล อาจารย์อาวุโส ผู้ทรงคุณค่ายิ่งของภาควิชาสูติ มช. อาจารย์เป็นตำนานรุ่นบุกเบิกของภาควิชา วางรากฐานทั้งด้านการวิจัย บริการ การเรียนการสอน และก่อตั้งหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ในวาระนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานให้ดวงวิญญาณของท่านอาจารย์ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานสันกู่เหล็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีร่วมส่งดวงวิญญาณของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ กอสิน อมาตยกุล หากดวงวิญญาณของท่านในสัมปรายภพ

 

Kosin

Kosin2

Kosin3

Kosin4

 

Read More
Award PuiS

อ.ปุย ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ (ช้างทองคำ)

อ.ปุย ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ (ช้างทองคำ)

อ.ปุยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ (ช้างทองคำ: ที่สุดของมช.) ประจำปี 2563 : ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ ภาควิชาสูติฯ มช. ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น “ช้างทองคำ” ในวันที่ 24 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ศาลาธรรม

Read More
Basic Sci20S

สอบบอร์ด basic science ผ่านยกทีม

Basic Sci20S

ขอแสดงความยินดีกับทีมแพทย์ประจำบ้านล้านนา (เรสซิเดนท์ 1) ที่สามารถสอบบอร์ด basic science 2020 ผ่านยกทีม (นุ๊กนิก เกล เต้ย แทน นับ แพน อีฟ มิลค์ ข้าวปุ้น แพร) หลายคนได้คะแนนลำดับต้น ๆ นับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง ภาควิชาขอขอบคุณทุกความพากเพียรที่ส่งผลสู่ความสำเร็จนี้

Read More
Update MFM20s

Update in MFM 2020

Update MFM20s

18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คึกคัก ในรูปแบบ New normal รักษาห่างทางสังคม มีผู้เข้าร่วมประชุมราว 300 คน เป็น reunion ของสูติฯเชียงใหม่ พยาบาล แพทย์ทั่วไป ที่ทำงานด้านสูติกรรม พร้อมกับฟื้นฟูวิชาการ update ความรู้ในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเต็มเปี่ยม เช่น Covid-19 in pregnancy ฯลฯ

Read More
FT awardS

อ.เจี๊ยบ…รางวัลหนึ่งในร้อย

FT awardS

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.เฟื่องลดา ทองประเสริฐ ที่ได้รับรางวัล “หนึ่งในร้อย” ค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดี ในวันพุธ ที่ 28 ต.ค. 63 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More