งานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์สังวาลย์ 25 มี.ค. 2552 ณ สุสานสันกู่เหล็ก จ. เชียงใหม่