ทำบุญภาควิชาประจำปี 2554 เพื่อเป็นศิริมงคลกับภาควิชา และอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของผู้ป่วยทั้งตั้งแต่ทารกไปจนถึงผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องจบชีวิตไปในแผนกสูติ-นรีเวช