งานรดน้ำดำหัวอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ห้องเรียน 2 (ห้องอาจารย์กำจัด) เมษายน 2554 เป็นงานแสดงคารวะแด่คณาจารย์ผู้บุกเบิกภาควิชามาแต่กาลก่อน อบอุ่น สงบสุข รับพร ประพรมน้ำเป็นสิริมงคล