งานรดน้ำดำหัวอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ห้องเรียน 2 (ห้องอาจารย์กำจัด) เมษายน 2547 เป็นงานแสดงคารวะแด่คณาจารย์อาวุโส ทุกหน่วยงานมอบสิ่งของบูชาพระคุณครู บรรยากาศอบอุ่นและมีความสุข รับพร รับโอวาทจากอาจารย์ และประพรมน้ำส้มป่อยสิริมงคล