ภาควิชาจัดงานสัปดาห์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (โดยความร่วมมือกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์) ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา 5 ปี ซึ่งเป็นที่สนใจเป็นอย่างดีของสตรีตั้งครรภ์และสื่อมวลชน