งานศพอาจารย์สังวาลย์ที่วัดเจดีย์หลวง สวดอภิธรรมวันที่ 24 มี.ค. 2552